Zielona polityka

http://www.mtlumaczenia.pl/ komunikacja wewnętrzna

Zielona polityka, czyli inaczej zwany ekologizm jest obecnie bardzo popularną ideologią. To zestawienie idei, wartości i poglądów, które są podstawą budowania aktywnego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego.

Społeczeństwo takie rozwija się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i przede wszystkim skupia się na przestrzeganiu praw człowieka, w tym także praw mniejszości narodowych. Zielona polityka obejmuje swoim zakresem politykę ekologiczną, społeczną oraz gospodarczą.

Wszystkie te trzy zakresy wspólnie tworzą podstawę zrównoważonego rozwoju. Jednym z obszarów, jakimi zajmuje się zielona polityka jest kwestia sprawiedliwości społecznej.

Inaczej jest to nazywane społeczną równością i ekonomiczną sprawiedliwością. Sprawiedliwość społeczna wiąże się z ponoszeniem przez przedsiębiorstwa odpowiedzialności za swoją działalność.

Zielona polityka przewiduje bowiem kary dla przedsiębiorstw zatruwających środowisko czy wzrost opodatkowania zasobów nieodnawialnych. Jednym z głównych założeń zielonej polityki jest globalna odpowiedzialność za społeczeństwo.