Telewizja naziemna

Telewizja naziemna wykorzystuje do emisji różnych programów nadajniki, które znajdują się na powierzchni Ziemi. Takie nadajniki umieszcza się przeważnie na wysokich budynkach lub wzniesieniach, co ma zapewnić rozciągnięcie sygnału na znaczny obszar odbioru.

Do pewnego czasu, nadawanie telewizji naziemnej odbywało się tylko metodą analogową. Jednak w wielu krajach dokonano procesu cyfryzacji, który polegał na zastąpieniu analogowej telewizji naziemnej, cyfrową.

Systematycznie od 2006 roku, naziemny sygnał analogowy jest skutecznie wyłączany w kolejnych krajach europejskich. W Europie, pierwsza naziemna telewizja cyfrowa zaczęła funkcjonować w Wielkiej Brytanii w 1998 roku.

W Polsce wyłączenie sygnały analogowego miało miejsce 23 lipca 2013 roku. Chociaż pierwsze działające nadajniki cyfrowe uruchomiono już w 2010 roku.

Powstała również ustaw o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Obecnie sygnał nadawany jest zgodnie ze standardem DVB-T, który obowiązuje także w innych krajach.