Import technologii jako punkt wyjścia

biuro tłumaczeń macedoński

Pewnym z rozwiązań, które można zastosować, aby dać pozytywny impuls do rozwijania badań w ważnych dziedzinach jest import technologii z zagranicy.

To rozwiązanie, które jest stosowane powszechnie w wielu krajach, zwłaszcza tych, które nie mają dostatecznie rozwiniętego danego sektora gospodarki.

Polska ma spory potencjał w wielu dziedzinach, ale nie na wszystkich odcinkach prowadzimy samodzielne badania, które są bazą dla krajowych technologii.

Jeśli tak jest, to dość naturalnym posunięciem wydaje się skorzystanie z dorobku naukowców pracujących na miejscu, a nie wydawanie pieniędzy na obcą technologię, której siłą rzeczy tak dobrze nie znamy.

Nie zawsze politycy zachowują się w tej materii odpowiedzialnie i zbyt chętnie decydują się na zakup cudzych rozwiązań.

Dlatego bardzo ważne jest, aby środowiska naukowe i akademickie wywierały presję na decydentów, aby ci podejmowali decyzje zgodne z krajowym interesem.

Bywa też, że zaimportowana technologia jest później pomocnym narzędziem w dziele tworzenia własnych, niezależnych od zagranicy rozwiązań.