Etyka w nauce

biuro tłumaczeń hebrajski

Istotnym problemem, który dotyczy nauki i który budzi rozmaite kontrowersje, jest rola norm etycznych. Wiek XX i zbrodnicze totalitaryzmy zachwiały dotychczasowymi uwarunkowaniami etycznymi. Na przykład naukowcy w służbie niemieckiego nazizmu dokonywali okrutnych eksperymentów na więźniach, które nie miały nic wspólnego z normami etyki, które dotąd obowiązywały w Europie. Niemieckie problemy z moralnością nie są czymś zaskakującym, albowiem wielu tamtejszych filozofów i myślicieli dążyło do zbudowania nowego zbioru zasad, ściśle powiązanego z duchem germańskim i niekoniecznie mającego w sobie odwołania do chrześcijaństwa.

www.kolegiatatum.pl

Także dziś świat nauki ma problem z etyką. Nawet najwięksi naukowcy spotykają się czasem z zarzutami. Wątpliwości budzą nawet w pełni kontrolowane i dobrowolne eksperymenty z udziałem ludzi. Dużym problemem etycznym jest wykorzystywanie zwierząt w badaniach naukowych, a także przez wielkie firmy, produkujące na przykład kosmetyki.

Tam, gdzie pojawia się cierpienie istot żywych muszą pojawić się pytania o moralność.